ตัวแทนจำหน่ายส้มใส

รายละเอียดการเป็นตัวแทนจะหน่ายส้มใส

สิทธิประโยชน์ของตัวแทนส้มใส

ข้อที่ 1 : สามารถสั่งซื้อสินค้าส้มใสได้ ในราคาตัวแทนจำหน่าย

ข้อที่ 2 : เข้ากลุ่มไลน์ส้มใส ทีม SS01

ข้อที่ 3 : เรียนรู้การขายสินค้า การสร้างเว็บไซต์จากโปรแกรม wordpress

ข้อที่ 4 : เยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัท ใส่ใจ กรุ๊บ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ส้มใส

ข้อที่ 5 : สิทธิพิเศษตามวาระโอกาสต่างๆ มากมาย

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนส้มใส

ขั้นตอนที่ 1 : แอดมาที่ไลน์ @vsomsai เพื่อสมัครตัวแทนจำหน่าย

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งเอกสารสมัคร แนบสำเนาบัตรประชาชน มายังแม่ทีม

ขั้นตอนที่ 3 : รอการยืนยันจากแม่ทีมของตัวแทนที่คุณสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 : โหลด Application SOMSAI และลงทะเบียนให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 5 : เสร็จสิ้นกระบวนการ ยินดีด้วย! คุณเป็นตัวแทนส้มใสแล้ว